Grimstahörnan

Grimstahörnan är en mötesplats på Grimstagatan 89 för alla boende i Grimsta, i syfte att skapa trygghet och att uppmuntra till engagemang i området. Grimstahörnan startades som ett  samverkansprojekt initierat av Grimstaskolan, stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby, och Svenska Bostäder och har från och med vårterminen 2016 blivit en ordinarie verksamhet.

För Grimstaskolans elever årkurs 6 erbjuds läxhjälp mån-fre kl 14.00-16.15, samtidigt erbjuds möjlighet till aktiviteter såsom fotboll, dans, öppen idrott och då gäller öppettiderna 14.00-17.00.

För Grimstaskolans elever årskurs 7-9 erbjuds läxhjälp mån-ons kl 14-18, samtidigt erbjuds möjlighet till aktiviteter såsom fotboll, dans, öppen idrott, mm. Syftet är att stärka elevernas informella och formella lärande. Torsdag och fredag kl 14-18 erbjuds öppen verksamhet där ungdomarna får möjigheten att umgås, spela spel, baka, idrotta mm.

Varje dag finns alltid minst två personal på plats som assisterar ungdomar i att använda verksamheten och de aktiviteter som erbjuds på bästa möjliga sätt.

För boende finns möjligheten att använda lokalen i olika ändamål, exempelvis ha föreningsmöten, skapa studiecirklar, ordna temakvällar, it-utbildningar etc.
 

Vid allmänna frågor kontakta gärna:

Alena Jukic 08-50845245 alt. 0761245245 alena.jukic@stockholm.se

Almedina Dawd 08-50805674 alt. 0761205674 almedina.klokic@stockholm.se

Eller personal i lokalen 08-50845291 alt. 0761245291

Vid specifika frågor

Ansvarig för läxhjälp: fritidsassistent Sherin Sabet  sherin.evelina.sabet@stockholm.se

Ansvarig för idrottsaktiviteter: fritidsassistent Simon Ghazanfari simon.ghazanfari@stockholm.se

Ansvarig för kulturaktiviteter: fritidsassistent Alena Jukic alena.jukic@stockholm.se
 

Vi finns även på facebook som Grimstahörnan och på Instagram som @grimstahornan

Varmt välkomna att höra av er!

 

Dela:
Kategorier: