Till innehåll på sidan

Åk 4 - 6

-

På Grimstaskolan finns det två till tre paralleller i årskurserna 4-6. Mellanstadiet finns i skolans högra flygel, tillsammans med högstadiet. Årskurserna har gemensam planering och vanligtvis byter lärarna även lektioner med varandra, för att ämneskompetensen ska bli så hög som möjligt. Lärarna går även in och stöttar i parallellklasserna och lägger ut gemensam tid för läxhjälp. I årskurs 6 väljer eleverna ytterligare ett språk: franska eller spanska.

Lärarna i enheten arbetar med elevinflytande på olika sätt. Före varje större arbetsområde samlar läraren en grupp elever, ett så kallat planeringsråd, för att få med elevernas synpunkter, idéer och tankar i den pedagogiska planeringen.

Några gånger per termin bryts schemat och eleverna i åk 4-6 delas upp i nio åldersblandade grupper, för att göra olika aktiviteter tillsammans. Det kan till exempel vara samarbetsövningar, praktiska matematikuppgifter, NO-experiment, miljödagar, kulturdagar och så vidare. Detta gör att tryggheten ökar, eftersom eleverna lär känna varandra mellan årskurserna.

I enhet 4-6 finns en verksamhet med specialpedagogiskt stöd, Lagunen. Dit får elever som behöver extra träning i svenska eller matematik gå och ha sin undervisning några timmar i veckan, eller under en period. Under matematiktimmarna i samtliga årskurser finns det alltid en mindre grupp som arbetar på Lagunen. För elever som är nyanlända i Sverige har vi en förberedelsegrupp.

I enheten finns några elevassistenter som stöttar där det behövs och hoppar in som vikarier om någon lärare är sjuk. De har även hand om rastverksamheten och mellanstadieklubben på eftermiddagarna.

 

Dela:
Kategorier: