Till innehåll på sidan

Åk 7 - 9

-

På Grimstaskolan finns det två till tre paralleller i årskurserna 7 – 9. I varje årskurs finns det tre till fyra ansvariga mentorer som bildar ett lärarlag samt ytterligare ämneslärare. I enhet arbetar vid behov även elevassistenter och vid vikariesituation används skolans egen personal.

För att eleverna ska nå en hög måluppfyllelse har vi små klasser samt mindre grupper i många ämnen. För elever i behov av extra stöttning i skolarbetet har vi speciallärare och specialpedagog som både går in och arbetar i klasserna men även arbetar enskilt med eleverna. Arbetsenheten 7 – 9 har ett nära samarbete med skolan studie- och yrkesvägledare som deltar aktivt i olika pedagogiska aktiviteter. För nyanlända finns det en förberedelsegrupp.

Grimstaskolan är en diplomerad teknikskola. I teknikämnet får du bland annat. bygga legorobotar som du lär dig programmera.

Vi är sedan flera år med i Skapande Skola - projektet som innebär att vi jobbar mycket med kulturella inslag i undervisningen. Vi låter våra elever pröva på olika kulturella uttrycksformer, ger eleverna möjlighet att lära sig olika multimediala verktyg samt gör besök på museer, utställningar och har dans- och dramagrupper på besök i skolan. Vi har även en professionell inspelningsstudio och en scen för framträdanden. Detta gör att eleverna har ytterligare möjligheter att utveckla sina entreprenöriella förmågor.

Under skolans hälsovecka som går av stapeln varje år i februari organiserar vi en skidresa till Romme samt låter eleverna pröva på flera olika typer av idrotter.

Vi har ett skolcafé för våra elever under rasttid samt en stor aula med fotbollsspel, pingisbord, biljardbord och airhockeyspel . Vi har en fritidsledare på heltid knuten till högstadiet.
 

 

Dela:
Kategorier: