Elev / vårdnadshavare

Här hittar du som elev eller vårdnadshavare relevant information rörande den dagliga verksamheten på skolan.

Länk till Skolplattformen: https://elevstockholm.sharepoint.com/sites/grimstaskolan

Dela:
Kategorier:

Anmäl frånvaro

Anmälan av elevfrånvaro görs av vårdnadshavare senast klockan 08:00.