Till innehåll på sidan

F - 3

-

 

Förskoleklasserna
Förskoleklasserna på Grimstaskolan har egna lokaler i skolans lågstadiedel. I år finns två förskoleklasser som har ett nära samarbete med varandra och med andra verksamheter i skolan.

Förskoleklasserna deltar i skolans olika aktiviteter och traditioner. De har ett lektionspass/veckan i skolans gymnastiksal. Utöver detta har de andra aktiviteter, som till exempel sångsamling, inne/utelek, friluftsaktiviteter, samt en del arbetspass.
Under läsåret arbetar förskoleklasserna med att barnen ska känna sig trygga och trivas i skolan. De uppmuntras i att visa hänsyn och respekt mot kamrater och vuxna. Klimatet i förskoleklassen ska utveckla barnets tillit till sin egen förmåga.

I det skolförberedande arbetet väcks barnens nyfikenhet för läs- och skrivkunskap och de ska känna till att det finns ljudsymboler. De tränas i att kunna uttrycka sig i tal och lyssna aktivt. Barnet ska även känna till och bekanta sig med olika matematiska begrepp och siffersymboler. Uppgiften är att väcka barnets nyfikenhet och lust för matematik och det svenska språket.
 

Åk 1-3
På Grimstaskolan finns det tre paralleller i årskurserna 1-3. Lågstadiet finns i skolans vänstra flygel. Årskurserna har gemensam planering och i vissa fall byter lärarna även lektioner med varandra eller går in och stöttar i parallellklasserna. Idrott, musik och slöjd undervisas av särskilda lärare. I varje klass finns förutom läraren även fritidspersonal delar av dagen. Hela lågstadiet arbetar med Trageton, att skriva sig till läsning. Det var Arne Trageton som gjorde denna metod känd under 2000-talet. Hans forskning visade att de barn som skriver sig till läsning får ett rikare språk, skriver längre texter och vackrare handstil när de sedan börjar skriva för hand.

I lågstadiedelen finns en verksamhet med specialpedagogisktstöd, Oasen. Dit elever som behöver lugn och ro eller extra träning i svenska eller matematik kan gå och ha sin undervisning några timmar i veckan. För elever som är nyanlända i Sverige har vi en förberedelsegrupp.
 

Dela:
Kategorier: