Försäkringar

Barn och ungdomar upp till 24 år som deltar i Stockholms stads verksamheter omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. För vuxenstuderande och barn som vistas i parklek gäller försäkringen under verksamhetstid.

Försäkringen omfattar skador, invaliditet och dödsfall på grund av olycksfall. Den gäller dock inte vid sjukdom. Försäkringsgivare är ERV Försäkrings AB.

Försäkringen har ingen självrisk.

Vid frågor kontakta ERV på telefonnummer 0770-45 69 12

Dela:
Kategorier: