Till innehåll på sidan

Modersmål

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.

De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska, kan få modersmålsundervisning. För att ha rätt att delta måste de använda sitt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket.

När eleven ansökt om modersmål är ämnet obligatoriskt för hela läsåret. Det innebär att eleven ska vara närvarande om inte hon/han är sjuk eller sökt och beviljats ledighet. Efter tre gånger om inte annat anmälts från vårdnadshavare stängs eleven av från vidare modersmålsundervisning (gäller läsåret).

Studiehandledning på modersmål

Föräldrar och skola samtalar om elevens behov av studiehandledning. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

 

Blankett för ansökan om modersmålsundervisning
 

Dela:
Kategorier: