TRYGGHETSTEAM

Grimstaskolans trygghetsteam består av ett antal personer ur personalen som arbetar för att samtliga elever på skolan ska känna sig trygga. Trygghetsteamets uppgift är att motverka kränkande behandling, mobbning. Under ett antal dagar varje termin arbetar trygghetsteamet med olika temadagar med elever från år 1-9 i blandade grupper där vi fokuserar på värdegrund och att eleverna verkligen lär känna varandra. I klasserna får eleverna regelbundet arbeta med olika samarbetsövningar och övningar som belyser skolans värdegrund. Varje termin genomför eleverna enkäter för att tycka till om skolans sociala miljö, otrygga platser och stämning.

Dela: