App för att anmäla elevers frånvaro

Hej alla föräldrar!

Nu är det möjligt för er att via en gratis app på er mobiltelefon anmäla att ert barn är sjukt. Vi hoppas att appen kan underlätta för er.
Appen heter Anmäl frånvaro. Den finns tillgänglig att ladda ner från App Store eller Google Play.

1. För att detta skall fungera måste ert mobilnummer läggas in i skolans registersystem, Skolwebben. Vi ber er därför att meddela elevens mentor ert/era mobilnummer så att den/de kan läggas in. Ni måste också tänka på att meddela mentorn om/när ni ändrar mobilnummer.

2. Läs den bifogade Supportguiden för vårdnadshavare. Den kan du också komma åt via http://www.supportguider.stockholm.se/484.guide 

3. Möjligheten att ringa in frånvaro som tidigare finns fortfarande kvar.

4. Har ni ändå frågor om hur ni gör frånvaroanmälan kontakta Per-Åke Gustafsson, 08-508 05 916, per-ake.gustafsson@stockholm.se eller Stefan Nysköld, 08-508 05 940, stefan.nyskold@stockholm.se

 

Dela: