Gamla elever på besök

Torsdag 24 september besökte ett stort antal gamla Grimstaelever skolan.
Närmare 35 stycken gamla elever i åldern 17-28 år kom och berättade för
skolans åttor och nior om hur deras liv såg ut under deras år på skolan.
De berättade vidare om vad de gör nu och vad de skulle gjort annorlunda
om de gått årskurs åtta eller nio en gång till. Besöket var mycket uppskattat av samtliga.
Det var oerhört kul för oss gamla lärare att träffa gamla elever och se hur de utvecklats
och vad de gjort efter åren på skolan. Roligt även för de gamla eleverna att träffa varandra

Stort tack till samtliga inblandade.

Dela: