Älskade förbannade tonåring
– en kurs för dig förälder i Hässelby-Vällingby med barn 12-17 år

Stärk relationen med din tonåring!
Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som
vuxna. Det är det Älskade förbannade tonårings gruppträffar handlar om. 

Bor du i Hässelby eller Vällingby?  Har du barn I åldern 12-17 år? Välkommen då att anmäla dig till den kostnadsfria kursen Älskade förbannade tonåring!.
Det här är Älskade förbannade tonåring

Älskade förbannade tonåring vänder sig till alla föräldrar med barn som snart kommer in i tonåren eller som redan är i tonåren.

Många föräldrar känner sig vilsna under denna period och ofta tror man att då tonårstiden kommer har man gjort sitt. Men så är det verkligen inte.

Under tonårstiden är föräldrarna viktigare än någonsin. Tonårstiden är en period då man kan fördjupa och stärka relationen med sitt barn.

Föräldraträffarna utgår ifrån boken med samma namn och syftar till att stärka relationen mellan tonåring och föräldrar. Innehållet utgår från forskning om tonåringens utveckling, samt FN:s barnkonvention.
 

Alla är vi experter på föräldraskap
Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta av
oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur hanterar du att tonåringen inte längre pratar med dig, hjälper inte till hemma, bråkar med syskon eller vill mest vara med kamrater?

 

Värdefulla timmar
Älskade förbannade tonåring består av fyra gruppträffar kring olika teman plus en återträff som gruppen planerar tillsammans. Varje träff är två och en halv timme.

 

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp består av som mest 10 deltagare. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar
vi sedan med oss och tränar på hemma, mellan träffarna

Teman för träffarna:
Tonårstiden – en ny fas för utveckling och anknytning
Risk- och skyddsfaktorer
Grupptryck och jagbudskap
Svårigheter och utmaningar
Svåra samtalsämnen
Att vara uppmärksam på sig själv

Greppa möjligheten – anmäl dig nu!
Anmäl ditt intresse via e-post:
utbildning.hasselby-vallingby@stockholm.se
Ange “anmälan tonårsprogram” samt skriv ditt namn, 
barnets namn och ålder samt hur vi kan nå dig

 

___________________________________________________

För mer information ring:
08-508 05 322 eller 08-508 05 358
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Avdelningen för individ- och familjeomsorg
www.stockholm.se

Dela: