Sommarskola i staden

Sommarskolan 2016 anordnas främst för elever vid nationella program och nyanlända elever.

Till sommarskolan tar vi emot elever:

folkbokförda i Stockholm, inskrivna i våra skolor
ej folkbokförda i Stockholm men inskrivna i våra skolor
folkbokförda i Stockholm, inskrivna i fristående gymnasieskolor

Sommarskolan tar emot främst elever vid nationella program samt nyanlända elever. Det kommer också finnas möjlighet att ta emot elever från grundskolan som saknar ett eller ett par ämnen för att bli behöriga för gymnasieskolans nationella program. 

Krav för att få gå sommarskola

Endast elever som har fått betyget F på en kurs, eller som riskerar att inte uppnå betyget E på en kurs, som ingår i elevens individuella studieplan får gå på sommarskolan. Elever som har bytt program och av den anledningen behöver läsa in en kurs får också gå på sommarskolan.

Skolorna som anordnar sommarskola måste informera elever och vårdnadshavare om att skolan kommer att behöva lämna personuppgifter för de elever som deltar till Skolverket. Stöd finns på Skolverkets webbplats.

Sommarskola vid Thorildsplans gymnasium – för elever vid nationella program

Tid: Från den 20 juni till den 15 juli

Sista dag för anmälan: Den 20 maj

Volym: Cirka 1200 elevplatser

Målet är att eleverna ska få betyg i en eller flera kurser. Resultatet kommer att utvärderas. Hur många elever som påbörjar och fullföljer sommarskolan kommer också att följas upp. Främst gymnasiegemensamma ämnena kommer att erbjudas men om många efterfrågar andra kurser så kan även de komma att anordnas. 

Sommarskola vid Blackebergs gymnasium – för nyanlända elever

Tid: Från den 20 juni till den 15 juli

Sista dag för anmälan: Den 25 maj (med viss flexibilitet)

Volym: Cirka 700 elevplatser.

Mer information liksom anmälningsblanketter ligger på Blackebergs gymnasiums webbplats. Elever från grundskolan anmäls av en skolledare. Sommarskola erbjuds även för elever från grundskolan. De kan erbjudas ämnena svenska som andraspråk, engelska eller matematik.

Sommarskola vid Ross Tensta gymnasium – för nyanlända elever 

Tid: Från den 13 juni till den 6 juli

Sista dag för anmälan: Den 27 maj

Volym: Cirka 350 elevplatser.

Eleverna anmäler sig till sommarskolan digitalt via länk som finns på Ross Tensta gymnasiums webbplats.

Målet är att eleverna kommer längre och blir bättre på svenska och håller igång språket. Eleverna kommer därför att testas vid start och efter genomgången sommarskola för att följa upp resultatet. Hur många elever som påbörjar och fullföljer sommarskolan kommer också att följas upp. Eleverna kan endast välja ett av följande ämnen: svenska som andraspråk, svenska, matematik eller engelska.

Dela: