Nytt rektorsbrev

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår! 

Glassbilen som vi beställde kom när den skulle så vi kunde starta med mingel med glass ute på gården. Efter det har flera klasser varit på utflykter och nu har den ordinarie undervisningen startat.

Modersmålsundervisningen har dock ännu inte kommit igång eftersom lärarna från Språkcentrum har flera skolor som de åker runt till. Det tar lite tid för dem att få ihop sina tider på de olika skolorna men när det är klart så brukar de ringa runt till er föräldrar.

Vi har vårt första föräldraråd den 8 september kl.18.00. Kallelse kommer via mail till representanterna i klasserna.

Bygget av ny idrottshall pågår som bäst och vi ber alla elever och föräldrar att respektera de avstängningar som gjorts. Det har kommit till vår kännedom att såväl elever som föräldrar använder den trottoar som är avspärrad med en bom. Vi kommer att via veckobrev och bloggar gå ut till alla med information om att man inte ska gå över avspärrad mark på grund av. olycksrisken.

Fredagen den 2 september kommer elever och personal fira att skolan fyller 60 år i år. Vi hoppas på bra väder!

Med vänlig hälsning
Marita Svahn
Tf.rektor

Dela:
Kategorier: