Hemsidan uppdateras

En del av innehållet på hemsidan har under hösten bytts ut och uppdaterats, för att ligga i linje med stadens riktlinjer för skolhemsidor.

Några förändringar:

  • Veckobrev har tagits bort från hemsidan (distribueras istället via mentor)
  • Undersidor för olika klasser har tagits bort
  • Innehållet har i förekommande fall sorterats om för att stämma med stadens riktlinjer (gäller vilka sidor som ska ligga under Kontakt respektive Om skolan
  • Fotografier på personal har uppdaterats och kompletterats (observera att anställda i staden själva avgör om de vill förekomma med bild på hemsidan)
  • Fotografier och bilder har försetts med alternativ text, som en tillgänglighetsanpassning för personer med synfunktionsnedsättning
  • Rubriknivåer och textformateringar har även dessa justerats för ökad tillgänglighetsanpassning
  • Färger i bilder, figurer och typsnitt i text har anpassats till stadens visuella identitet och färgpalett

 

Dela: