Om Coronaviruset

Viktig info om Coronaviruset och förebyggande åtgärder att ta

Om coronaviruset

//uppdaterat 200302// Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset. Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt.  

Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning.
Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Utbildningsförvaltningen följer denna bedömning.
Om du som är vårdnadshavare vill att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns på skolan.

Läs gärna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/ och Skolverket https://www.skolverket.se/

Mer information

Folkhälsomyndigheten (extern webbplats)

1177 Stockholm (extern webbplats)

Skolverket (extern webbplats)

Stockholms stads webbplats (extern webbplats) 

Stockholms stad (intranätet) -

Råd kring Coronaviruset - https://intranat.stockholm.se/Nyheter/2020/2/17/Folkhalsomyndigheten-och-Skolverket-ger-rad-om-coronaviruset/#Text-for-skolplattformen-och-skolans-webbplats-2

http://www.smittskyddstockholm.se/ (extern webbplats)

Mvh

Lee Orberson

Grundskoledirektör

Dela:
Kategorier: