Till innehåll på sidan

Ordningsregler

-

Trygghet och vänligt bemötande lägger grunden för att lärande och utveckling

 

 

Konsekvenser skapar trygghet, om ordningsreglerna inte följs:

 

Ordningsreglerna bygger på att miljö, arbetsro och respekt hänger ihop. I miljön ingår att hålla fint, vara rädda om material och inte förtära godis eller läsk samt att ta av ytterkläder i exempelvis matsal. Arbetsron är uppbyggd kring att komma i tid till lektioner, inte uppträda störande, ta hand om vår IT-utrustning och i övrigt bidra lugn studiemiljö. Det kan sammanfattas som att vi visar respekt och uppträder vårdat gentemot varandra.

Konsekvenser som vidtas då ordningsreglerna inte efterföljs går från att markera genom tillsägelse och allvarssamt vidare till möten med elev och föräldrar samt med biträdande skolledning, innan elevvårds team i slutändan kopplas in.

Dela: