Till innehåll på sidan

Skolmåltid

Ditt barn har rätt till en kostnadsfri och näringsriktig skolmåltid i grundskolan och grundsärskolan. Det gäller både om ditt barn går i en kommunal skola eller i en fristående skola.

En bra och mättande skollunch gynnar koncentration, inlärning och en god stämning på skolan. Det finns mycket att vinna på att göra lunchen till en del av den pedagogiska verksamheten. Måltiden blir ett tillfälle för samvaro och lärande, barnen får en bra upplevelse och en positiv inställning
till mat.

Likvärdig skolmåltid

I stadens skolor arbetar omkring 600 medarbetare med att laga och servera goda, näringsriktiga och säkra måltider för alla i skolan. Varje dag serverar merparten av stadens skolor två huvudrätter, ett variationsrikt salladsbord samt bröd och dryck. Personalen som arbetar med livsmedel går kontinuerligt på utbildningar i livsmedelshygien och specialkost.

Skolmaten i Stockholms stad (.pdf)

Önskemål om specialkost

Har ditt barn särskilda behov när det gäller skolmåltiden? Ett önskemål om specialkost måste styrkas med ett intyg från läkare eller psykolog. Det gäller om ditt barn går i en av Stockholms stads kommunala skolor. För att ansöka om specialkost använder du en gemensam blankett för Stockholms stads kommunala skolor.

Blankett för ansökan om specialkost (.pdf)

Anvisningar för ansökan om specialkost

När du ansöker om specialkost för ditt barn i en skola i Stockholms stad följer du anvisningarna:

Blanketten ska vara rätt ifylld och ett läkarintyg/psykologintyg ska bifogas. Intyg med fastställd diagnos ska komma från behandlande legitimerad läkare/psykolog. Intyg från skolsköterska godtas ej.
Om det finns akutmedicin ska detta anges och det ska bifogas instruktioner för dosering, var medicinen förvaras och hur den skall ges på bästa sätt.
Pågår det en utredning av elevens allergi räcker det med ett intyg från behandlande läkare.
Det är bra om du så fort som möjligt meddelar ditt barns kontaktperson på skolan om det sker förändringar i kosten och på nytt fylla i blankett om specialkost. 

Skolans ansvar att hjälpa och stödja

Rektor, tillsammans med skolledningen, pedagogerna och personalen i skolrestaurangen har olika ansvar för att hjälpa och stödja ditt barn vid skolmåltiden.

Hantering av medicinsk specialkost (.pdf)

Dela:
Kategorier: