Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan.
Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

Skolsköterskans arbetstider är måndag till fredag  8.00-16.30

På vår mottagning kan vi hjälpa till med enklare sjukvård, vid behov hänvisas
eleven till vårdcentral eller sjukhus.

Skolhälsovårdens huvudsakliga uppgift är att

  • Följa elevernas utveckling, tillväxt och psykiska hälsa.
  • Erbjuda och genomföra vaccinationer.
  • Identifiera och kartlägga hinder för elevens utveckling och inlärning.
  • Skolsköterska deltar i skolans elevhälsoteam
  • Vid behov remittera till mottagningar utanför skolan.
  • Hälsofrämjande arbete till exempel via hälsosamtal, undervisning i ute i klasser
  • Kontinuerligt dokumentera och hantera skolhälsovårdsjournaler.
  • I förskoleklass eller i åk 1 erbjuds elev med föräldrar ett skolläkarbesök.
  • Regelbundet göra kontroll av vikt, längd, syn, hörsel, ryggkontroller samt hälsosamtal.
  • Genomföra vaccinationer enligt socialstyrelsens riktlinjer.

 

Dela:
Kategorier: