Till innehåll på sidan

Specialpedagogik

Grimstaskolan har stor specialpedagogisk kompetens på alla stadier 
med fyra utbildade specialpedagoger och två erfarna utbildade
resurslärare.

Specialundervisningen sker både  integrerat i klass, i små grupper
och individuellt utifrån elevernas behov.
Även klasslärare/ämneslärare har tid för specialundervisning inlagt i
sitt schema.
Alla arbetslag diskuterar regelbundet hur man på olika sätt kan stötta
elever i behovav särskilt stöd.


Margareta Lundmark, tal- och specialpedagog förskoleklass-åk 9
margareta.lundmark@stockholm.se tel: 08 508 05 926


Sara Nilsson, specialpedagog åk 7-9,
sara.helena.nilsson@stockholm.se tel: 08 508 45 129


Linda Hållèn Zetterberg, specialpedagog åk 7-9,
linda.hallen.zetterberg@stockholm.se, tel: 08 508 45 155


Paula Fält, resurslärare åk 4-6,
paula.falt@stockholm.se tel: 08 508 45 144


Stefan Grapenmark, specialpedagog förskoleklass – åk 3,
stefan.grapenmark@stockholm.se, tel: 08 508 45 130


Ann-Charlotte Axeland, resurslärare åk 1-3,
ann-charlotte.axeland@stockholm.se tel: 08 508 45 142

Dela:
Kategorier: