Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 9

 • Skolkurator

  Skolkuratorn kan du vända dig till i frågor som rör kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan.

 • Specialpedagogik

  Grimstaskolan har stor specialpedagogisk kompetens på alla stadier 
  med fyra utbildade specialpedagoger och två erfarna utbildade
  resurslärare.

 • Skolsköterska

  Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan.
  Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

  Skolsköterskans arbetstider är måndag till fredag  8.00-16.30

 • ANMÄL FRÅNVARO HÄR

  Frånvaroanmälan - anmäl via Stockholms stads App eller SMS-tjänst. Vid frågor eller problem vänligen ring Kontaktcenter: 08-508 115 52

  Kategorier:
 • Elev / vårdnadshavare

  Här hittar du som elev eller vårdnadshavare relevant information rörande den dagliga verksamheten på skolan.