Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 9

 • Studie- och yrkesvägledning

  SYV

  Skolans studievägledare jobbar aktivt med att stötta eleverna i frågor som rör gymnasiestudier, utbildningar eller andra studie- och yrkesrelaterade frågor:

  Studievägledare

  Stefan Nysköld

 • Ordningsregler

  -

  Trygghet och vänligt bemötande lägger grunden för att lärande och utveckling

   

 • Skolkurator

  Skolkuratorn kan du vända dig till i frågor som rör kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan.

 • Specialpedagogik

  Grimstaskolan har stor specialpedagogisk kompetens på alla stadier 
  med fyra utbildade specialpedagoger och två erfarna utbildade
  resurslärare.

 • Skolsköterska

  Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan.
  Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

  Skolsköterskans arbetstider är måndag till fredag  8.00-16.30

 • Elevhälsa

  EHT

  Skolan arbetar brett för att skapa trygghet och en lärande miljö för alla. I klasserna får eleverna regelbundet arbeta med olika samarbetsövningar och övningar som belyser skolans värdegrund.

 • Elev / vårdnadshavare

  Här hittar du som elev eller vårdnadshavare relevant information rörande den dagliga verksamheten på skolan.