Studie- och yrkesvägledning

Skolans studievägledare jobbar aktivt med att stötta eleverna i frågor som rör gymnasiestudier, utbildningar eller andra studie- och yrkesrelaterade frågor:

Studievägledare

Stefan Nysköld

E-post: stefan.nyskold@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 05 921

Studievägledarens arbetstider är måndag till fredag  8.00-16.30

• Prao
• Vad man sysslar med inom olika yrken
• Hur det kan vara att jobba inom ett särskilt yrke
• Hur arbetsmarknaden ser ut för olika yrken
• Underbyggt val till gymnasieskolan som en god grund för ett framtida yrkesliv

Antal: 1

  • Studie- och yrkesvägledning

    SYV

    Skolans studievägledare jobbar aktivt med att stötta eleverna i frågor som rör gymnasiestudier, utbildningar eller andra studie- och yrkesrelaterade frågor:

    Studievägledare

    Stefan Nysköld