Till innehåll på sidan

Vår vision och organisation

-

Skolans idé 

Skolans idé är att pedagogisk mångfald hänger ihop med engagerade medarbetare och elever. Engagemanget främjar tillägnandet av kunskaper och färdigheter och förstärks av arbetssätt anpassade för språkutveckling och kulturell mångfald

Skolans vision

Skolans vision, som finns konkretiserad i vår verksamhetsplan, är att alla individer är aktörer med möjlighet att utvecklas under ansvar, genom att använda moderna verktyg och varandras kompetenser. Vi tar då fasta på såväl glädje som ett respektfullt professionellt bemötande, något även skolans likabehandlingsplan speglar.

Skolans organisation

Grimstaskolan är en kommunal F-9 skola med ca 550 elever. Skolan består av sex enheter med varsin närmaste chef. Inom enheterna är lärarna indelade i årskursvisa arbetslag 

Skolans prioriterade områden

Grimstaskolan har ett tätt samarbete inom Skapande skola och satsar extra på kultur. Vi har en aktiv satsning på teknik inom tekniklyftet och vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt. Vi prioriterar entreprenöriellt lärande. Vi har en bred satsning på IT i undervisningen och arbetar tragetoninspirerat med läs- och skrivinlärning på lågstadiet. Vi deltar i nationella utvecklingsgrupper kring nationella proven och har pedagoger som utvecklar läromedel.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
-